فرم‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی

مقطع دکتری:
مقطع کارشناسی‌ارشد:
فرم تعیین استاد راهنما
فرم اعلام آمادگی دفاع کارشناسی‌ارشد
فرم تایید نهایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد
فرم تعیین موضوع و استاد راهنما پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد
فرم صحافی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد
الگوی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد
فرم پروپوزال پایان‌نامه پژوهشکده
تعهدنامه همکاری
گزارش پیشرفت پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد
راهنمای متنی و تصویری ثبت پروپوزال در سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله و پیشنهاده
راهنمای بارگذاری پایان‌نامه و رساله در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان)
فرم تمدید سنوات ترم پنجم
راهنماها:
نحوه استفاده از کلاستر
​​​​​​دسترسی به سرور
​آیین‌نامه کارشناسی‌ارشد ورودی 1397 و پس از آن
فرصت‌های همکاری:
همکاری‌های علمی با دانشگاه نانت فرانسه​
اطلاعیه جذب پژوهشگر پسادکتری
پیوندها:
گروه‌های آموزشی
کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی