مرکز فناوری‌ها و نوآوری‌های پزشکی

این مرکز که در ساختمان پژوهشکده علوم و فناوری‏‌های پزشکی قرار دارد با همکاری مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی برای پیشبرد هر چه سریعتر فعالیت‌‏های دانش‌بنیان ایجاد شده است. در این مرکز کلیه محققان و دانشجویان می‌‏توانند با ارائه یک طرح فناورانه ایده خود را به آزمایش بگذارند. فعالیت آنان زیر نظر اعضای هیات‌علمی پژوهشکده علوم و فناوری‌‏های پزشکی انجام می‌‏شود. این دوره پیش‌ شتاب‌دهنده به فن‌آور اجازه می‏‌دهد تا ایده خود را در بوته آزمایش گذاشته و در صورتی که امیدی به دستیابی یک محصول باشد با توصیه پژوهشکده به مرکز رشد منتقل می‏شود و بودجه لازم برای پیشبرد فعالیت خود را به‌دست می‏‌آورد.

اطلاعات تماس:
29905801
imsat[at]sbu.ac.ir