روز پژوهش

 
ﭘﮋﻭﻫﺸﮑﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼﻫﺎﯼ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪﯼ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﯿﺰﺑﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻋﺰﯾﺰ ﺩﺭ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ ﯾﮏ ﺭﻭﺯﻩ    «IMSAT Research Day 2023» ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﻐﺰ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ، ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺩﺭ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼﻫﺎﯼ ﻧﻮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. 
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ، ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ می‌شود.

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ:

 • فعالیت‌های نوین فناوری در حوزه‌ی جراحی مغز و اعصاب
 • ربات‌های اجتماعی و شناختی
 • دستگاه‌های تشخیص آنی سرطان
 • علوم داده و واقعیت افزوده در جراحی
 • دستاوردهای پژوهشی پژوهشکده در یک سال اخیر

سخنرانان کلیدی این رویداد:

دکتر محمد عبدالاحد
 • ریاست پژوهشکده الکتروتکنیک سرطان
 • عضو هیات علمی دانشکده برق دانشگاه تهران
 • عضو هیات علمی وابسته دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • برنده جایزه بین‌المللی المصطفی
 • داور بین‌المللی حمایت از فناوران سوئیس
دکتر علیرضا طاهری
 • عضو هیات علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
 • آزمایشگاه ربات‌های اجتماعی و شناختی
 • کسب مقام اول مسابقات با طرح تی - دیسلکیا
دکتر جواد حسنی
 • هم‌بنیانگذار شرکت پارسیس (سامانه‌ جراحی هوشمند پارسه)
 • شرکت پارسیس: فعالیت در زمینه‌‌ی سامانه‌های جراحی هوشمند، با تمرکز بر راهبری جراحی
دکتر سمن نورزاده
 • مدیر پروژه علوم داده در شرکت SURGAR فرانسه
 • شرکت SURGAR: توسعه‌دهنده دستگاه‌های پزشکی واقعیت افزوده و نرم‌افزار‌های هوش مصنوعی در زمینه جراحی‌های کم-تهاجم

ثبت‌نام و اطلاعات تماس:

ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎﺭ، ﻟﯿﻨﮏ ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺁﯾﺪﯼ ﺗﻠﮕﺮﺍﻡ «IMSAT_SA_ADMIN » ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ثبت‌نام در سیمنار
IMSAT_SA_ADMIN
ثبت‌نام از طریق لینک
تارخ برگزاری: ۲۹ ﺁﺫﺭماه ۱۴۰۲
ﻣﮑﺎﻥ1: ﭘﮋﻭﻫﺸﮑﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼﻫﺎﯼ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ، ساعت  10:00  تا  12:00
ﻣﮑﺎﻥ2: ﺗﺎﻻﺭ ﻣﻮﻟﻮﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ، ساعت 13:30  تا 19:00

ارائه پوستر:

داوران ارائه پوستر:
 • دکتر رضا قادری، دانشیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر احمد محمودی ازناوه، استادیار پژوهشکده فضای مجازی، دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر حمیدرضا مهدیانی، دانشیار دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی
ارائه‌دهندگان پوستر:
شیما اسدی، نعیم اسلامیه، محدثه زمانی، مصطفی فخری، رضا محمدی، سید عرفان محمدی، فاطمه محمدی، نیکو مشایخ، سما نعمتی، پگاه هادی
تیم اجرایی:
 • سید محمدعلی میرکریمی، سید عرفان محمدی، برژان صمدی، لیلی وارث، ملینا مصطفی، نیکو مشایخ، ریحانه رجب‌زاده، ملودی جاوید، زهرا عرب، مهنا دوست‌کام، درسا فخرایی، علی اسدی
 • حمیدرضا شریفی، احمد کولیوند، صاحبه داوودی، حسین زارعی، نسترن کوزه‌گران
 • دکتر هستی شعبانی، دکتر حمیدرضا مهدیانی، دکتر نرجس سلطانی